»

Rok 2020

»

Rok 2019

»

Rok 2018

»

Rok 2017

»

Rok 2016

»

Rok 2015

 

 

 

 

 

 
 
REMONTY KOŚCIOŁÓW 2020

Sprawozdanie za rok A.D. 2020

Co udało nam się zrobić:

I  Uzyskane (wymodlone) dotacje:

     *   Urząd Marszałkowski       

– 30 000 zł – na kościół w Jaroszowie

     *   Urząd Gminy Strzegom  

  – 40 000 zł na kościół w Jaroszów
 
 - 38 000 zł na kościół w Rusku

        Suma: 108 000 zł

II  Ze środków remontowych parafii:

Rusku - Przeprowadziliśmy remont muru koło kościoła (cz.1), chodnik koło kościoła oraz chodnik wraz ze schodami do kościoła – koszt  86 597 zł (dotacje 38 000 zł + 48 597 zł wkład własny parafii).

Remont schodów na chór kościelny i poprawki w kruchcie i wejściu (tylko materiał, robocizna wolontariusze) – 3 000 zł

Jaroszów - Remont posadzki nawy gł. kościoła wraz z podestami (cz.1) – koszt 98 565 zł (dotacje 70 000 zł + 28 565 zł  wkład własny parafii).

1.   Renowacja drzwi obu zakrystii - 2500 zł

2.   Remont dachu świetlicy parafialnej – ok. 62 000 zł

3.   Zakup okien i włazów dachowych – 4 540 zł

4.   Projekt remontu organów – 2 000 zł

                                                             Suma: 259 052 zł

III  Ze środków funduszu cmentarzy

1.   Dokończenie brukowania drogi na cmentarzu w Rusku – 3 800 zł

2.   Remont bramy na cmentarz w Rusku – 2 200 zł

Suma: 6 000 zł

       / zgromadzonych z opłat i sponsoringu 3200 zł; do spłaty 2 800 zł/

1.   Układanie kostki na cmentarzu w Jaroszowie (cz.3)   - 6 850 zł

2.   Remont muru cmentarza w Jaroszowie (cz.1)           -4 460 zł

3.   Naprawa schodów przed mauzoleum na cmentarzu (wolontariusze)  

                                                          Suma: 11 310 zł

 / zgromadzonych z opłat i sponsoringu 8 755 zł; do spłaty 2 555 zł/

IV  Ze środków bieżących parafii

1.   Remont muru kościoła w Jaroszowie (cz.1) – 4 500 zł

2.   Przeróbka furty wejściowej i montaż nowej furty w Jaroszowie -3 260 zł

 

      Suma: 7 760 zł

V  Ze środków dobrowolnych ofiarodawców

1.   Wykonanie chodnika przy kościele w Jaroszowie cz.3

        (3 700 robocizna, 2 230 materiał)             5 930 zł

2.   Renowacja Stacji Drogi Krzyżowej (10 szt)       – 26 000 zł
(11 ofiarodawców)

3.   Renowacja nastawy tabernakulum i olejarza - 7 250 zł (5 ofiarodawców)

4.   Renowacja ambony w kościele w Jaroszowie   – 16 000 zł

5.   Wykonanie witraża dziękczynnego w Rusku       – 3 570 zł
(21 ofiarodawców)

   (pełny koszt – 23 000; cegiełka – 170 zł)

 

Suma: 58 750 zł   (od sponsorów)

To oznacza że w roku 2020  zainwestowaliśmy  343 022 zł  ze składek parafian, dotacji, darów przyjaciół naszej parafii oraz prywatnych sponsorów.

VI  Co planowane jest na rok 2021

Remont muru wokół kościoła w Rusku (cz.2), dokończenie chodnika wraz ze schodami do kościoła, dokończenie remontu drogi dojazdowej i bramy do kościoła,

Wymiana ostatniego - największego witraża w kościele w Rusku

 

VII Etap remontu kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie:

remont posadzki  nawy głównej (cz.2), remont elewacji północnej i południowej, wykonanie oświetlenia bocznego kościoła.

 

Remont ścieżek  na cmentarzu w Jaroszowie cz.4

Remont muru cmentarza w Jaroszowie cz.2

Remont muru cmentarza w Rusku cz.2

V.  Jednocześnie będzie możliwość zasponsorowania:

Renowacja konfesjonałów (donacja 2 500 zł)

Sponsorowanie kostki na remont cmentarzy – 80 zł

Sponsorowanie nowego witraża do kościoła w Rusku (witraż będzie darem od parafian za zakończenie  remontu kościoła - z grawerką imienia sponsora na kostce koło kościoła) – 170 zł

 

Jak widać front robót ciągle jest bardzo szeroki mimo wielu trudności. Coraz trudniej jest pozyskać dodatkowe środki dlatego tak szybko staramy się zakończyć remont podejmując tyle zadań w tym samym czasie. W minionym roku największym utrudnieniem była pandemia i cofnięta nam duża dotacja z jej powodu ale skutki tej pandemii z pewnością będą także w następnych latach. Mamy jednak nadzieję, że dzięki wysiłkowi wielu Parafian i Przyjaciół nas wspierających uda nam się dalej prowadzić prace remontowe. Większość prac już za nami ale do końca jeszcze trochę pozostało. 

Moją wdzięczność kieruję do wszystkich Darczyńców, tak parafian jak i licznych Przyjaciół naszej parafii. Dziękuję osobom nas wspierającym materialnie, duchowo i w każdej formie. Szczególne podziękowania należą się też tym, którzy co miesiąc zbierają środki na nasze prace remontowe. Wszyscy jesteśmy im za to niezmiernie wdzięczni.

W tym roku  udało nam się, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Razem dla Jaroszowa” pozyskać 8 365, 60 zł z 1% od podatku. Bardzo serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu i wszystkim, którzy zaangażowali się w tą akcję. Stowarzyszenie „Razem dla Jaroszowa” złożyło także wniosek o dofinansowanie zagospodarowania terenu przy kościele w Jaroszowie. W sytuacji gdyby udało się zakwalifikować ten projekt do realizacji to zebrane środki z 1% posłużyłyby jako wkład własny do tego zadania. Dziękuję Stowarzyszeniu za zaangażowanie i szukanie sposobów na rozwój naszej miejscowości.

Wszystkim wspierającym naszą parafię jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Możemy być dumni z tego co razem udało nam się dokonać mimo tak wielu przeciwności. Niech Dobry Bóg odpłaci Wam Drodzy Swoją łaską za wszelkie nawet najmniejsze dobro. Niech nam dalej błogosławi abyśmy mogli kontynuować dzieło remontu i szczęśliwie doprowadzić je do końca.

Szczęść Boże                                                                         

                                         ks. Marek Krysiak

                                W a s z   p r o b o s z c z


     

Copyright © Parafia św.Jana Chrzciciela w Jaroszowie