1. Dziękuję wszystkim za piękne świadectwo wiary przez udział w procesji Bożego Ciała. Dziękuję mieszkańcom Ruska, którzy przygotowali ołtarze adoracji, Panom Józefowi, Andrzejowi i Bogdanowi za odnowienie krzyży, dzieciom sypiącym kwiatki, pocztom Straży Pożarnej i Strzelców, Strzelcom za pomoc, ministrantom i szafarzom, kościelnym, Panu sołtysowi za wykoszenie trawy na trasie procesji i wszystkim uczestnikom.
2. Dzisiaj Odpust Parafialny połączony z sakramentem bierzmowania. Gratulujemy młodzieży która przyjęła ten sakrament, rodzicom i katechetom. Na koniec prosimy ks. biskupa o modlitwę w int. papieża dla uzyskania odpustu.
3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. w Jaroszowie z procesją wokół kościoła o godz. 18:00. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków i do dzwonków. Przypominam, że to Dzień Ojca.
4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Msza św. o 18:00 a po niej adoracja Najśw. Sakr. Zawierzymy naszą parafię, rodziny i nas samych Sercu Jezusa. Poświęcimy też nową figurę Serca Pana Jezusa.
5. W sobotę Niepokalanego Serca Maryi Panny.
6. Dziękujemy za troskę o kościół mieszkańcom Jaroszowa 133 – 134. Ofiary złożyły rodziny: (133 – 134): Krzyszczak Barbara, Kisielewski Jan, Wcisło Aleksander, Myszka Renata, Radosz Justyna, Garula Emilia, (135 – 137): Kubasieiwicz Maria, Helińska Teresa, Bosak Albin, Olszowy Zbigniew, Olszowy Grzegorz, Wilczek Janusz, Mac Dorota, Korzystka Piotr, Marczak Elżbieta, Olszowa Mariola, Gluza Fryderyk, Grychowska Maria, Soprych Zbigniew, Miś Wioletta, Partyka Marek. Bóg zapłać. W tym tyg. Prosimy o to mieszk. Jar. 142. (Obecnie składka to 30 zł.)
Dziękujemy za troskę o kościół w Rusku. Na ten cel ofiary złożyli: Krystyna Zywer, Helena Gołaszewska, Barbara Kwapisz. Bóg zapłać.
7. Przypominam, że rozpoczęliśmy zapisy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy 1-8 VIII. Zachęcam aby spróbować choćby na 4 dni i razem ze mną wrócić.
8. Intencje mszalne.
9. Prasa katolicka.

ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE (19 VI)
Związek małżeński pragną zawrzeć:
1) JUSTYNA BOBOWSKA, zam. Jaroszów
i ZBIGNIEW GRABOWSKI, zam. Kostomłoty
Zapowiedź II

2) KLAUDIA MISEK, zam. Jaroszów
i SŁAWOMIR KOGUT, zam. Roztoka
Zapowiedź II

3) BARTŁOMIEJ CZOCH, zam. Mikoszowa
i JUSTYNA ZIĘBA, zam. Kalno
Zapowiedź III


Kto wie o przeszkodach do zawarcia tego związku małżeńskiego, jest zobowiązany w sumieniu powiadomić o tym duszpasterstwo parafii.