AKTUALNOŚCI 

Katechezy o Duchu Św.

 Rozeznawanie duchowe – Maryja
Rozeznawanie duchowe – kierownictwo duchowe
Rozeznawanie duchowe - posłuszeństwo Kościołowi
Duch ukryty w Słowie Bożym
Duch – Paraklet
 Duch – moc z Wysoka

Wspierajmy remont kościoła w Jaroszowie przekazując
1% zapłaconego podatku dla OPP:
Stowarzyszenie "Razem dla Jaroszowa"
KRS: 0000467465
Cel szczegółowy: "Remont kościoła"