AKTUALNOŚCI 


PLAN KOLĘDY
Niedziela   20  I  15:00 – Blok 4 E–F,  5 A- B

Poniedziałek   21  I  15:00 –  Blok  5 C- F
 Środa    22  I  15:00 –  Blok 5 G; 6      
Wspierajmy remont kościoła w Jaroszowie przekazując 1% zapłaconego podatku dla OPP:
Stowarzyszenie "Razem dla Jaroszowa" KRS: 0000467465
Cel szczegółowy: "Remont kościoła"